เยี่ยมผู้ต้องหาได้เวลาใดบ้าง
admin">admin ทีมงาน asked 2 ปี ago

เยี่ยมผู้ต้องหาได้เวลาใดบ้าง
สถานีตำรวจได้กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ต้องหาเป็นช่วงเวลาเพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบเวลาเยี่ยมดังนี้
เช้า เวลา 08.00 – 09.00 น.
เที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
เย็น เวลา 16.00 – 17.00 น.