แจ้งความร้องทุกต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
admin">admin ทีมงาน asked 2 ปี ago

แจ้งความร้องทุกต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ต้องเตรียมเอกสาร ประจำตัวได้แก่
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารซึ่งทางราชการออกให้
2.หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมาแจ้งความร้องทุกข์