วิทยากรในงานโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพนันผิดกฎหมาย การพนันออนไลน์

วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 08.30 น. พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน ผกก.สน.บางยี่เรือ และ ร.ต.ท.หญิงกัญญา สุดเสมอใจ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางยี่เรือ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพนันผิดกฎหมาย การพนันออนไลน์ และการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ที่ห้องประชุม ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม


สาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในชุมชน ตามโครงการ RTP Cyber Villag วันที่ 28 ก.พ.65 เวลา 15.00 น.พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน ผกก สน.บางยี่เรือ ,พ.ต.ต.สุริยา ทองใหม่ สวป สน.บางยี่เรือ ,พ.ต.ต.มนัส เอี่ยมศิริ สว จร.สน.บางยี่เรือ , พร้อมข้าราชการ สน.บางยี่เรือ , ตชส.สน.บางยี่เรือ , ดับเพลิงธนบุรี และประชาชนชุมชนบางไส้ไก่ สาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในชุมชน ตามโครงการ RTP Cyber Villag


ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณลานวัดบางไส้ไก่ เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 15 ก.พ.65 เวลา 09.00 น.พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน ผกก สน.บางยี่เรือ ร่วมสำนักงานเขตธนบุรี , ดับเพลิงธนบุรี , ตำรวจจิตอาสา สน.บางยี่เรือ , จิตอาสาประชาชนชุมชนบางไส้ไก่และวัดบางไส้ไก่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณลานวัดบางไส้ไก่ แขวงหิรัญ เขตธนบุรี กทม. เนื่องในวันมาฆบูชา


ร่วมกันทำข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 08.30 น. พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน ผกก.สน.บางยี่เรือ, นายสมเด็จ เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทราราม พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.บางยี่เรือ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันทำข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาและการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนวัดอินทราราม


ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 10 ก.พ.65 เวลา 10.00น.พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน ผกก.สน.บางยี่เรือ,น.ส.อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผอ.สำนักงานเขตธนบุรี, นายสังวาลย์ ชาวนาเมือง รองประธาน กต.ตร.สน.บางยี่เรือ,น.ส.พรภัทรา ครองยศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษศูนย์บริการสาธารณสุข26, นายสุทธิ มนาปี ประธานชุมชนบางไส้ไก่ และคณะกรรมการ กต.ตร.สน.บางยี่เรือ , เจ้าหน้าที่ตำรวจฯ , เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรี , ครูโรงเรียนวัดอินทาราม ,ประชาชนในชุมชนบางไส้ไก่ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ชุมชนบางไส้ไก่ฯ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ณ ศาลาวัดบางไส้ไก่


สน.บางยี่เรือ ร่วมประธานชุมชนบางไส้ไก่ ร่วมประชุมโครงการ RTP Cyber Vilage วันที่ 7ก.พ.65 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน ผกก สน.บางยี่เรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สน.บางยี่เรือ ร่วมประธานชุมชนบางไส้ไก่ ร่วมประชุมโครงการ RTP Cyber Vilage


โครงการ RTP Cyber Village เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและป้องกันอาชญากรรม วันที่ 26 มกราคม 2565 พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน ผกก.สน.บางยี่เรือ
พ.ต.ท.ประวัติ เพ็ชรทิพย์รอง ผกก ป.สน.บางยี่เรือสวป ฯ , สว.จรฯ ,สวฯ สืบสวน พร้อมเจ้าหน้าที่ ชุด ตชส.
เข้าร่วมประชุมกับประธานชุมชนบางไส้ไก่และชาวบ้านเกี่ยวกับโครงการ RTP Cyber Village เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและป้องกันอาชญากรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเผชิญอัคคีภัยเบื้องต้น เมื่อ 17 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน ผู้กำกำบการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่เรือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงธนบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับการเผชิญอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ สน.บางยี่เรือ


คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ร่วมกับผู้บริหารสถานีตำรวจนครบางยี่เรือ ประชุมหารือในการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส ในปีงบประมาณ 2565 ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ

การประชุมมอบนโยบายในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ร่วมกับ กต.ตร.สน.บางยี่เรือ เมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สน.บางยี่เรือ โดย คุณสมคิด ลาภเรืองยศและคณะ ,พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน ผกก.สน.บางยี่เรือ ประธานในที่ประชุมและข้าราชการตำรวจ สน.บางยี่เรือ  โดยผู้กำกับการได้มอบนโยบายในการทำงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ยึดความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้ทุก คนในสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ มีส่วนร่วมและเสนอแนวปฏิบัติในการทำงาน