การแจ้งความ สามารถแจ้งแทนกันได้หรือไม่
admin">admin ทีมงาน asked 1 ปี ago

สามารถแจ้งแทนได้แต่ต้องได้รับการมอบอำนาจอย่างถูกต้อง และมีใบมอบอำนาจมาด้วยทุกครั้ง