เอกสารอะไรบ้างที่หายแล้วไม่ต้องแจ้งความ
admin">admin ทีมงาน asked 2 ปี ago

เอกสารอะไรบ้างที่หายแล้วไม่ต้องแจ้งความ
1.ทะเบียนบ้าน
2.บัตรประจำตัวประชาชน
3.บัตรประกันสังคม
4.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
5.ใบขับขี่
6.แผ่นป้ายทะเบียนรถ