บก.น.8 ร่วมกับ สน.บางยี่เรือ โดยมี

🔴พล.ต.ต.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ ผบก.น.8 พร้อมด้วย,
🔷พ.ต.อ.เศษฐศักดิ์ ยิ้มเจริญ รอง ผบก.น.8,
🔷พ.ต.อ.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ รอง ผบก.น.8,
🔷พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี รอง ผบก.น.8,
🔷พ.ต.อ.ดุสิต วารีประโคน ผกก.สน.บางยี่เรือ,
🔷พ.ต.ท.วีรภัทร์ สุขไชย รอง ผกก.( สอบสวน) สน.บุปผาราม จิตอาสา 904 5A – 107,
🔷ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ในสังกัด บก.น.8 และ
🔷ประชาชนจิตอาสา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
🔷ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.8 45 นาย
🔷ประชาชนจิตอาสา 30 นาย
รวม 75 นาย

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ราย ดังนี้
1.นางอัญ มังกะลัง อายุ 51 ปี
อาการป่วย
ก้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2.นาย ประชา จุบธีระ อายุ 51 ปี
อาการป่วย
ลิ้มเลือดอุดตันต้องตัดขา
3.น.ส.วรรณวิสาโฉมมณี อายุ 41 ปี
อาการป่วย
ก้านสมองเสื่อม สมองสั่งการฝ่อ ไม่สามารถเดินได้
4.น.ส.ศิรินันท์ มีสุข อายุ 35 ปี
อาการป่วย
แม่เลี้ยงเดียว ยากจนมีลูก 2คน
5.นาง กรอง ต่ายหลี อายุ 84 ปี
อาการป่วย
อัมพฤกษ์
6.นาง กิมฮวย ธรรมกุลพิพัฒน์ อายุ 93 ปี
อาการป่วย
โรคชรา ความจำเสื่อม
7.นาย สมจิตร ขำมิน อายุ 45 ปี
อาการป่วย
อัมพฤกษ์
8.นาง คำ วงศ์ลังกา อายุ 64 ปี
อาการป่วย
เส้นเลือดในสมองตีบ ไม่สามารถเดินได้
9.นาง นวลจันทร์ หาญกุดตุ้ม อายุ 68 ปี
อาการป่วย
เป็นอัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
10.นาย มนัส พร้อมเพรียง อายุ 43 ปี
อาการป่วย
อัมพาต ป่วยติดเตียง ไมาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ณ ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่