ข้อมูลเชิงสถิติแยกประเภทคดี-12-ประเภท ประจำปี 2566 (excel.) download

ข้อมูลเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำปี 2566 (excel.) download